Cảm biến nhiệt độ Pt100 3 dây đầu rùi - Bán thiết bị điện

Cảm biến nhiệt độ Pt100 3 dây đầu rùi - Bán thiết bị điện

Cảm biến nhiệt độ Pt100 3 dây đầu rùi - Bán thiết bị điện

Cảm biến nhiệt độ Pt100 3 dây đầu rùi - Bán thiết bị điện

Cảm biến nhiệt độ Pt100 3 dây đầu rùi - Bán thiết bị điện
Cảm biến nhiệt độ Pt100 3 dây đầu rùi - Bán thiết bị điện

Cảm biến nhiệt độ Pt100 3 dây đầu rùi

Giá: Liên hệ
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
Bán chạy nhất